Hakkımızda

Misyonumuz

 

Sevgili Genç Arkadaşımız,

Öncelikle sizi, binlerce öğrenci arasından başarı göstererek üniversiteye girme hakkını elde ettiğiniz için tebrik ediyor hayırlı olmasını diliyoruz.

Bu başarınızı devam ettirerek kazandığınız bölümü ön sıralarda bitirebilmek için kişisel gayretlerinizin yanı sıra kalacağınız yurt ortamın uygunluğu da büyük önem taşımaktadır.

Yurdumuz, Yurtlar Birliği üyesi olup yönetimde öğrenci odaklı hizmeti esas almaktadır. Asla ticari amaç düşünülmeyip öğrencilerimize huzurlu ve rahat bir aile ortamında hizmet vermek, yurdumuzu evleri, yöneticilerimizi  aile fertleri kabul etmelerini sağlayarak, en verimli şekilde ders çalışmalarına katkıda bulunmak en asli gayemizdir.

Tecrübeli ve sahalarında belli başarıları elde etmiş, olgun rehber eğitimcilerimizle, haftanın belli bir gününde öğrencilerimize, ülkemizi ve milli manevi değerlerimizi sevmeyi, çevresiyle uyumlu, sevilen sayılan bir birey olmasını ve pratik hayatta başarılarını artıran, ileride üstleneceği görevlerde ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlamayı ideal hedef kabul etmenin ruhu verilmekte ve usulleri öğretilmektedir.

 

Yurdumuzun bünyesinde bulunduğu İhlas Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler statüsüne alınmıştır. Bu statü nedeniyle yurdumuzdaki öğrencilerimize devlet tarafından barınma ve beslenme ücreti ödenmektedir. Alınan bu destekle öğrenci ücretlerinin % 75 ‘e varan kısmı devlet tarafından karşılanmış olmaktadır. Bu avantaj, yurdumuzu tercih eden öğrencilerimiz için  çok büyük ve önemli bir ayrıcalıktır.

 

 TEMEL DEĞERLERİMİZ

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen kişi, hak ve  hürriyetlerine saygılı olmak.

Vatanımıza, devletimize ve kültürümüze bağlı olmak,

Her çeşit aşırılıktan uzak ve orta yolda bulunmak,

Faaliyetlerimizi genel ahlâk kurallarına uygun yürütmek, 

Ülke birliğine, cumhuriyete ve demokratik sisteme bağlı olmak,

Hoşgörü ve çalışkanlık üzere olmak,hayata bakış esaslarımızdır.

Biz sadece kendimizi düşünmüyoruz; çocuklarımızı, gençlerimizi, 

ülkemizi düşünüyoruz. Sadece bugünü düşünmediğimiz için,  yarınlarda da bunları yetiştirecek eserler bırakıyoruz.